Rijksuniversiteit Groningen / URSI: Urban and Regional Studies Institute
 
English | Nederlands

Brain drain of brain gain? Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland

(2011) Venhorst, V.A; Edzes, A.J.E.; Broersma, L.; Dijk, J. van

Voor u ligt de eindrapportage van het Nicis onderzoeksproject ‘Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland; Brain drain of brain gain?’. Gemeenten in Nederland maken zich zorgen over de mate waarin ze afgestudeerden voor de eigen arbeids- en woningmarkt kunnen behouden. Er is zowel vanuit de wetenschap als de beleidspraktijk veel aandacht voor de rol van hoger opgeleiden in de stedelijke en regionale ontwikkeling. Aan de aanwezigheid van hoger opgeleiden worden positieve effecten toegeschreven op de regionale en stedelijke economische groei. Hoger opgeleiden dragen kennis en lerend en creatief vermogen met zich mee. Dit heeft directe positieve effecten op de arbeidsproductiviteit van andere hoger opgeleiden, maar ook op andere groepen in de arbeidsmarkt, zoals lager opgeleiden. Naast deze productiviteitseffecten zijn er ook consumptie-effecten: hoger opgeleiden zorgen voor draagvlak voor stedelijke voorzieningen.
file:Venhorst_et_al_2011_brain_drai_1.pdf

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/33400599X

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top